Margherita Zilliacus

Margherita Zilliacus - Lolo

- PÅ SVENSKA - 

Jag hade en otrolig tur, just som jag snart skulle gå i pension och funderade på vad jag skulle fylla mitt liv med, hittade jag till ett litet hus, alldeles nära mig. Ett gammalt trähus med en dörr som ofta stod öppen. Där inne brann en brasa och framför den på mattor och kuddar satt kvinnor och berättade och lyssnade. De berättade allt från sagor, myter och egna livsberättelser. (Märta Uggla var här min inspirerande första lärare). Där och då började jag min vandring på sagostigen.

De senaste 5-6 åren har storytelling, berättandet, för mig varit en underbar källa att ösa inspration ur, ett sammanhang, ett intresse. 
Jag har gått på kurser, långa ( med Inger Lise Oelrich) och korta, själv hållit workshops av olika slag i olika sammanhang, i olika länder, berättat på möten, i föreningar och på fester.
 
Jag har deltagit i och hållit " storysharing" tillfällen, ett slag av integreringsarbete då infödda, invandrare och asylsökare delar korta berättelser om sitt liv.
Jag har jagat sagor på stränder och torg i väst Afrika, lärt mig om den Väst Afrikanska mytologin och i gengäld delat  med mig av våra sagor.

Sagornas helande kraft förstår vi först när vi börjar berätta och lyssna.

Jag är Margherita Zilliacus , kallas Lolo och du kan nå mig på mzilliacus@hotmail.com
2015 och 2017 har jag varit sekreterare i ALBA Suomi Finlands styrelse.
Jag kan arbeta på svenska, engelska och lite knagglig finska och franska.- IN ENGLISH -I had such a fantastic chance, just when I was about to take my retreat from my work,  wondering about how to fill up the rest of my life, I found a small wooden house very close to my place. The door of the house was sometimes open for me and everyone. Inside the house was a cozy room with a fireplace and in front of the fire there were women sitting on rags and cushions telling stories and listening. They were telling folktales, myths and stories from their own life (Märta Uggla was here my first inspiring story teacher). Then and there I started to walk on the path of stories.

The last 5-6 years storytelling has given me inspiration, connection and interest
I have attended courses, long ones (As the one with Inger Lise Oelrich) short ones, I have my self been keeping workshops of different kinds, in different countries, I have been telling stories at meetings, parties, in different associations.

I have kept "storysharing" that is, via real-life stories as a way to integrate immigrants and Finns, a sort of fighting racism and prejudices.

I have been hunting stories on marketplaces and beaches in West Africa where I have learnt a lot of the myths and stories over there. I have also been sharing our European stories.
Stories have a healing power that we can feel when we start to tell and listen to them.

I am Margherita Zilliacus (Lolo) and you can reach me at mzilliacus@hotmail.com

Between 2015 and 2018 I have been the board secretary of ALBA Suomi-Finland

I can work in Swedish, English and in, far from perfect, Finnish and French.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar