About us


Suomea / Svenska / English
Alba Suomi Finland on eheyttävän tarinankerronnan yhdistys Suomessa. Se edistää suullista tarinankerrontaa ja on osa soveltavan tarinankerronnan kansainvälistä liikettä Storytelling as a Healing Art ja se on osa pohjoismaista eheyttävän tarinankerronnan yhteisöä Alba Norden.
Alba Suomi Finland järjestää kesällä 2014 kansainvälisen symposiumin Tree of Life - International Symposium of Storytelling as a Healing Art ALBA SuomiFinland är en ideell förening som verkar för att sprida information om muntligt berättande som läkande konst. Föreningen ordnar berättarevenemang och kurser och är ett samlande nätverk för läkande berättare och andra intresserade.
ALBA SuomiFinland hör till den nordiska alliansen av ALBA-föreningar och är en del av den världsomspännande rörelsen för läkande berättande.Alba Suomi Finland is an association that promotes storytelling as a healing art in Finland. It is part of the international Storytelling as a Healing Art movement and of the Nordic storytelling community Alba Norden.
In Summer 2014, Alba Suomi Finland organized an international gathering called Tree of Life - International Symposium of Storytelling as a Healing Art.


Tree of Life, Healing Storytelling Symposium in Karjaa, Finland 27.7-2.8 2014.
Photographer: Virgo Karp
 — at Västra Nylands folkhögskola.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar