lördag 6 maj 2017

Alban vuosikokous ja uusi hallitus vuodelle 2017

Alba SuomiFinlandin vuosikokous 2017 pidettiin tänään ja edellinen hallitus jatkaa tulevanakin vuonna, pienin muutoksin. Toivotamme tervetulleeksi uuden hallituksen jäsenen Paulo Tarso de Silvan!

Alba SuomiFinland höll årsmöte idag och förra  årets styrelse fortsätter ännu ett år med små förändringar. Vi önskar vår nya styrelsemedlem Paulo de Tarso Silva välkommen!


Alban vuosikokous 6.5.2017 -- uusi hallitus esittäytyy!
Kuvassa vasemmalta oikealle varajäsen Paulo de Tarso Silva, varajäsen Rita Kreivi, sihteeri Margherita Zilliacus, puheenjohtaja Maria Serrano, rahastonhoitaja Carla-Rose Häkkinen ja varapuheenjohtaja Nena Stenius. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Camilla Cedercreutz-Bäck.

Albas årsmöte 6.5.  -- den nya styrelsen presenterar sig!
Från vänster till höger: suppleant Paulo de Tarso Silva, suppleant Rita Kreivi, sekreterare Margherita Zilliacus, ordförande Maria Serrano, kassör Carla-Rose Häkkinen och viceordförande Nena Stenius.På bilden saknas Camilla Cedercreutz-Bäck, ordinarie styrelsemedlem.

Albas annual meeting 6.5.2017  -- the new board presents itself!
From left to right: deputy member Paulo de Tarso Silva, deputy member Rita Kreivi, secretary Margherita Zilliacus, chair Maria Serrano, treasurer Carla-Rose Häkkinen and vice chair Nena Stenius. Board member Camilla Cedercreutz-Bäck is missing from the picture.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar